Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Prijs op aanvraag.

Advies schoolbibliotheek

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

De bibliotheek kan, naast het leveren van kant-en-klare producten, ook advies op maat geven omtrent een nieuwe impuls voor het documentatiecentrum of de eigen (school)bibliotheek. Uit onderzoek naar de leesvaardigheid van kinderen op de basisschool blijkt dat een groot aanbod van aantrekkelijke boeken een voorwaarde is om de leesmotivatie en het leesplezier te vergroten én kinderen uit te nodigen om verder te lezen. Daarom is het belangrijk om regelmatig het boekenbestand op school kritisch te bekijken en op die manier te zorgen voor een goede, grote en aantrekkelijke collectie.

Doelgroepen:
  • leerkrachten primair onderwijs