Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 70,85 incl. 9% BTW (excl. € 65,-)

Groepsabonnement

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

Met een groepspas kan de leerkracht/professional jeugdmaterialen lenen voor gebruik in de groep. Per keer mogen er maximaal 50 jeugdmaterialen worden geleend. De uitleenperiode is zes weken.

De mogelijkheden:
- De leerkracht/professional leent zelf materialen.
- Onder schooltijd gaat de leerkracht/professional met de groep naar de bibliotheek om materialen te lenen. Kinderen kiezen en lenen dan zelf (groepslenen).
- Gratis verlengen via www.bibliotheekmb.nl.

Periode: gedurende schooljaar
Uitleentermijn: 6 weken
Aantal materialen: 50 materialen

Doelgroepen:
  • kinderen in de kinderopvang (2-4 jaar)
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
  • leerlingen primair onderwijs
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • leerkrachten primair onderwijs
  • docenten voortgezet onderwijs