Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 74,12 incl. 9% BTW (excl. € 68,-)

Bekijk het maar!: Groep 8

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

De school ontvangt van de bibliotheek een collectie boeken en dvd's van verfilmingen van deze boeken. In kleine groepjes lezen de leerlingen een boek en bekijken zij thuis of op school de verfilming van het boek. Elk groepje maakt een boekverslag en bereidt een presentatie voor. Hierin houden ze een pleidooi waarom juist het door hen gelezen boek de moeite waard is om met de gehele klas te bekijken door middel van de gelijknamige dvd. Daarna worden door alle leerlingen stembriefjes ingevuld. Een filmblik doet dienst als stembus. Telling van de stembriefjes wijst uit aan welke film de Oscar wordt uitgereikt.
Aansluitend wordt deze verfilming op dvd klassikaal vertoond.

Accent: Plezier in lezen

Literair project

Inhoud:
Collectie boeken en dvd’s
Handleiding
Oscar in doos
Filmblik
Stembriefjes
Filmklapper


Uitleentermijn 6 weken


Literaire projecten worden geleverd en opgehaald op locatie.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8


Thema
  • dromen/fantasie
Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven