Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Prijs op aanvraag.

Training interactief voorlezen

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

Voorlezen is een gezamenlijke activiteit van de voorlezer en het jonge kind. Dat geldt voor gewoon voorlezen, waarbij je tijdens het lezen op de reacties van de luisterende kinderen let. Maar het geldt eens te meer voor interactief voorlezen. Hierbij ga je met het kind in gesprek over het verhaal. Met deze training interactief voorlezen worden de competenties van de pedagogisch medewerkers/leerkrachten ontwikkeld en versterkt.

De pedagogisch medewerkers/leerkrachten:
• krijgen inzicht in hoe de leesontwikkeling verloopt bij 0-4 jarigen
• leren alert te zijn op de initiatieven die kinderen nemen in de omgang met boekjes en weten hoe ze daar adequaat op kunnen reageren
• leren hoe ze het voorlezen tot een rijke en plezierige activiteit kunnen maken
• kunnen het voorlezen goed organiseren.

Duur training:
De training neemt in totaal 4 uur in beslag. Er kan ook gekozen worden voor een opdeling in twee bijeenkomsten.

Doelgroepen:
  • kleuters
  • Kinderen 2 - 4 jaar
  • Kinderen 0 - 2 jaar
  • kinderopvang
  • pedagogisch medewerkers kindercentra
  • peuterscholen
  • leerkrachten primair onderwijs

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven