Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 65,40 incl. 9% BTW (excl. € 60,-) per collectie

Themacollectie Voortgezet onderwijs

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

Een themacollectie voor voortgezet onderwijs is een collectie die wordt samengesteld ter ondersteuning van het projectmatig werken in groepen van scholen en instellingen. De collectie bevat 30 titels die de bibliotheek heeft uitgezocht passend bij een door u gekozen thema en niveau.

Deze collectie dient minimaal 3 weken van te voren aangevraagd te worden.

Themacollecties worden geleverd en opgehaald op locatie.

Periode: gedurende schooljaar
Uitleentermijn: 8 weken
Aantal materialen: 30 materialen

Doelgroepen:
  • leerlingen onderbouw voortgezet onderwijs
  • leerlingen bovenbouw voortgezet onderwijs

Kerndoelen

  • kerndoel 9 Nederlands taal; plezier in lezen en schrijven