Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Op basis van offerte

Haal meer uit media met…

Aanbieder: De Bibliotheek LocHal

Over media en jonge kinderen bestaat veel discussie. Feit is dat jonge kinderen steeds vroeger in aanraking komen met verschillende soorten media. Mediaopvoeding wordt daardoor steeds belangrijker. Ook de kinderopvang heeft een belangrijke rol bij mediaopvoeding.

De Bibliotheek Midden Brabant heeft samen met Sardes de ambitie om het uitgebreide netwerk van ouders en professionals rondom het kind bewust te maken van hun rol bij mediaopvoeding. En om professionals werkzaam in de kinderopvang, scholen en gastouderbureaus te ondersteunen in het bewust omgaan met media. Dit betekent niet automatisch meer gebruik van media op de groep, maar wel een bewust beleid met goede afspraken en professionals die weten wat ze doen en hoe.
Kijk ook op de website: www.kindmedia.nl

Om dit te bereiken zijn er een aantal trainingen ontwikkeld voor peuters, kleuters en BSO.

Wilt u hierover meer informatie ontvangen. Neem dan contact op met uw contactpersoon.

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs
  • buitenschoolse opvang
  • kinderopvang
  • leerkrachten primair onderwijs

Toelichting doelgroep:

Pedagogisch medewerkers en leerkrachten