Sorteren op:

Onderwijsproducten

 

Themacollectie Kinderjury

Een themacollectie Kinderjury bestaat uit 30 leesboeken die aansluiten bij de Nederlandse Kinderjury. De stemperiode van de Kinderjury 2018 ...

Lees meer

Themacollectie peuter/kleuter

De themacollectie peuter/kleuter bestaat uit een tas met tien prentenboeken voor 2-6 jarigen, gericht op een thema bij methodes rondom ...

Lees meer

Themacollectie primair onderwijs

Een themacollectie voor primair onderwijs is een collectie die wordt samengesteld ter ondersteuning van het thematisch werken in groepen van ...

Lees meer

Themacollectie Sint-Kerst

30 lees- en informatieboeken over thema Sinterklaas en Kerst. Uitleentermijn: 8 weken. Themacollectie Sint-Kerst wordt geleverd en opgehaald op ...

Lees meer

Themacollectie Voortgezet onderwijs

Een themacollectie voor voortgezet onderwijs is een collectie die wordt samengesteld ter ondersteuning van het projectmatig werken in groepen van ...

Lees meer

Tijdjagers groep 7 en 8

In dit project komen leesplezier, samenwerking, geschiedenis, spanning en spel samen. Een spannend spel om de boodschap van de Schrijvers van de ...

Lees meer

Training interactief voorlezen

Voorlezen is een gezamenlijke activiteit van de voorlezer en het jonge kind. Dat geldt voor gewoon voorlezen, waarbij je tijdens het lezen op de ...

Lees meer

Training leesbevordering in de BSO

Voorlezen is leuk en heel belangrijk voor de sociaal-emotionele ontwikkeling en de taalontwikkeling van kinderen. Je kunt er niet vroeg genoeg mee ...

Lees meer

Training Leesbevordering in het VMBO, dat werkt

In een inspirerende training van twee middagen laat de trainer, een leesbevorderaar in hart-en-nieren, zien waarom leesbevordering juist in het ...

Lees meer

Vergeten Oorlog: groep 8

Voor een kind is de Tweede Wereldoorlog lang geleden en ver weg. Breng deze tijd tot leven met het lespakket en de jeugdboeken van Vergeten ...

Lees meer